جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : S.N950

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی نشیمن 47-57cm
ارتفاع از زمین تا تاج 104-114cm
عرض بیرون به بیرون دسته64cm
وزن23±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی