جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : C950

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی نشیمن 48cm
ارتفاع از زمین تا تاج 106cm
عرض بیرون به بیرون دسته 64cm
وزن 22±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی