جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B931

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن43cm
ارتفاع از زمین تا تاج90cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 100cm
عمق نشیمن52cm
عمق سراسری85cm
وزن47±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید