جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B931

مبلمان اداری انرژی

عرض بیرون به بیرون دسته100cm
ارتفاع کف44cm
ارتفاع تاج 90cm
وزن47kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی