جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : K2022

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی نشیمن44-56cm
ارتفاع از زمین تا تاج87-99cm
عرض بیرون به بیرون دسته74cm
وزن19±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی