جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B932

مبلمان اداری انرژی

عرض بیرون به بیرون دسته165cm
ارتفاع کف44cm
ارتفاع تاج 90cm
وزن63kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی