جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B932

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن43cm
ارتفاع از زمین تا تاج90cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 160cm
عمق نشیمن52cm
عمق سراسری85cm
وزن63±1Kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید