جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : S.N240F

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 44-54cm
ارتفاع از زمین تا تاج 104-114cm
عرض بیرون به بیرون دسته 60cm

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی