جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : C240

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن44cm
ارتفاع از زمین تا تاج104cm
بیرون به بیرون دسته58cm
وزن

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی