جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B.H91D

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 56cm
بیرون به بیرون (طول) 53cm
عمق سراسری 53cm
وزن 18±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی