جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : D80

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 44-56cm
ارتفاع از زمین تا تاج 57-69cm
بیرون به بیرون (طول) 57cm
وزن 10±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی