جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : X28W

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 48cm
ارتفاع از زمین تا تاج 88cm
عرض بیرون به بیرون دسته 45cm
وزن 9±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید