جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B281

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 93cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 60cm
عمق سراسری 69cm

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید