جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B491W

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 42cm
ارتفاع از زمین تا تاج 81cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 69cm
عمق نشیمن 52cm
عمق سراسری 74cm
وزن 29±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید