جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B431

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن43cm
ارتفاع از زمین تا تاج80cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 67cm
عمق نشیمن49cm
عمق سراسری72cm
وزن19.5±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی