جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B432

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 80cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 125cm
عمق نشیمن 49cm
عمق سراسری 72cm
وزن 27.5±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید