جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B.H91

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 41cm
ارتفاع از زمین تا تاج 54cm
بیرون به بیرون (طول) 53cm
عمق سراسری 53cm
وزن 17±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید