جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B.H94

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 41cm
ارتفاع از زمین تا تاج 54cm
بیرون به بیرون (طول) 185cm
عمق سراسری 53cm
وزن 47±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید