جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B933

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 90cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 220cm
عمق نشیمن 52cm
عمق سراسری 85cm
وزن 79±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید