جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : H80

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 57cm
بیرون به بیرون (طول) 47cm
وزن 7.5±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید