جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : P205

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی کف نشیمن 41-53cm
ارتفاع تاج تا زمین 78-90cm
عرض (پشت به پشت دسته) 75cm
وزن 13.5 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید