جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B871

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 40cm
ارتفاع از زمین تا تاج 76cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 116cm
عمق نشیمن 60cm
عمق سراسری 95cm
وزن 25kg±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید