جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B881

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 76cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 70cm
عمق نشیمن 48cm
عمق سراسری 65cm
وزن 27±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید