جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B881

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی کف نشیمن 41cm
ارتفاع تاج تا زمین 76cm
عرض (پشت به پشت دسته) 71cm
وزن 27 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی