جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B882

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی کف نشیمن 41cm
ارتفاع تاج تا زمین 76cm
عرض (پشت به پشت دسته) 125cm
وزن 37.5 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی