جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B882

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 76cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 125cm
عمق نشیمن 48cm
عمق سراسری 65cm
وزن 37.5±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید