جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : K103

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی کف نشیمن 43-55cm
ارتفاع تاج تا زمین 78-90cm
عرض (پشت به پشت دسته) 56cm
وزن 13 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی