جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : T.S780

مبلمان اداری انرژی

عرض 50cm
ارتفاع 50cm
وزن 43cm
وزن 9.0Kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی