جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : F103

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی کف نشیمن 47cm
ارتفاع تاج تا زمین 86cm
عرض (پشت به پشت دسته) 56cm
وزن 10.8 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید