جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : W301-3

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43.5cm
ارتفاع از زمین تا تاج 78cm
عرض بیرون به بیرون دسته 207cm
وزن 38.5 ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی