جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : W301-2

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43.5cm
ارتفاع از زمین تا تاج 78cm
عرض بیرون به بیرون دسته 137cm
وزن

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی