جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B551

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن43cm
ارتفاع از زمین تا تاج76cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 71cm
عمق نشیمن46cm
عمق سراسری80cm
وزن29±1

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید