جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B552

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 76cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 131cm
عمق نشیمن 46cm
عمق سراسری 80cm
وزن 36.5±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید