جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : C920

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی نشیمن48cm
ارتفاع از زمین تا تاج100cm
عرض بیرون به بیرون دسته58.5cm
وزن17.3±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی