جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : S.N920

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی نشیمن45-55cm
ارتفاع از زمین تا تاج98-108cm
عرض بیرون به بیرون دسته60cm
وزن21.8±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی