جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : M2022

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع تاج تا زمین48-56cm
ارتفاع کف تا زمین138-146cm
عرض بیرون به بیرون دسته74cm
وزن26.8±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی