جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : T.S220

مبلمان اداری انرژی

دایره به قطر70cm
ارتفاع 43cm
وزن13.4kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی