جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : C2022

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی نشیمن 47cm
ارتفاع از زمین تا تاج 107cm
عرض بیرون به بیرون دسته 74cm
وزن 19±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی