جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : C709

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 47cm
ارتفاع اززمین تا تاج 92cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 62cm
وزن 16 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی