جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : C90

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 46cm
ارتفاع اززمین تا تاج 95cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 59cm
وزن 15 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی