جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : C205

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 45cm
ارتفاع اززمین تا تاج 78cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 75cm
وزن 11.5 - ±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید