جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B841

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 43cm
ارتفاع از زمین تا تاج 82cm
بیرون به بیرون دسته (طول) 83cm
عمق نشیمن 55cm
عمق سراسری 83cm
وزن 28±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید