جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B842

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 44cm
ارتفاع اززمین تا تاج 82cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 140cm
وزن 35.5 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی