جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : D.R106 i.F

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 53-74cm
ارتفاع از زمین تا تاج 91-112-120cm
عرض (بیرون به بیرون دسته) 64cm
وزن 10.7 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی