جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : B.H72

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع 48cm
بیرون به بیرون (طول) 93cm

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید