جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : W90,2

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 47cm
ارتفاع اززمین تا تاج 98cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 106cm
وزن -

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید