جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : X28i

مبلمان اداری انرژی

قطر 70cm
ارتفاع 44cm
وزن 13±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید