جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : X28E

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 48cm
ارتفاع اززمین تا تاج 88cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 60cm
وزن 9.5 - ±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید