جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : X28

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 48cm
ارتفاع از زمین تا تاج 88cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 45-49cm
وزن 9 - ±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید