جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : X28i

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 48cm
ارتفاع اززمین تا تاج 88cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 60cm
وزن 9 - ±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید