جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : H301

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 46cm
ارتفاع اززمین تا تاج 82cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 67cm
وزن 11.5 - ±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید