جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : T.S470

مبلمان اداری انرژی

عرض53cm
ارتفاع53cm
وزن37.5cm
وزن12.3Kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی