جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : D106i.F

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا کف نشیمن 46-58cm
ارتفاع از زمین تا تاج 85-97-105cm
عرض (بیرون به بیرون دسته) 64cm
وزن 13 - ±0.5kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید